Posted on

找到這張速查表,實在太棒了,對於我們這種活在有時網路、有時平面的設計人來說…

5pt 6px 0.375em
5.5pt 7px 0.4375em
6.5pt 8px 0.5em
7pt 9px 0.55em
7.5pt 10px 0.625em
8pt 11px 0.7em
9pt 12px 0.75em
10pt 13px 0.8em
10.5pt 14px 0.875em
11pt 15px 0.95em
12pt 16px 1em
13pt 17px 1.05em
13.5pt 18px 1.125em
14pt 19px 1.2em
14.5pt 20px 1.25em
15pt 21px 1.3em
16pt 22px 1.4em
17pt 23px 1.45em
18pt 24px 1.5em
20pt 26px 1.6em
22pt 29px 1.8em
24pt 32px 2em
25pt 34px 2.125em
26pt 35px 2.2em
27pt 36px 2.25em
28pt 37px 2.3em
29pt 38px 2.35em
30pt 40px 2.45em
32pt 42px 2.55em
34pt 45px 2.75em
36pt 48px 3em
42pt 56px 3.5em

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

评论链接可以 移除 nofollow.